Home PageSklepRegulamin sklepu internetowego annzaan.com

Regulamin sklepu internetowego annzaan.com

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.annzaan.com prowadzi firma:

ZAAN Zbigniew Niedzielski
43-450 Ustroń, ul Urocza 57
NIP: 548-220-71-61
REGON: 240552943

Siedziba firmy jest tożsama z siedzibą Sklepu.

Adres e-mail: sklep@annzaan.com (preferowana forma kontaktu)
Adres www: www.annzaan.com
Telefon: 506147081 (po godzinie 12:00)

I. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym firmy ZAAN Zbigniew Niedzielski – zwanym dalej Sklepem.
Zamówienia do sklepu internetowego przyjmowane są poprzez stronę www.annzaan.com, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Zamówienia realizowane są według kolejności zgłoszeń.
Zamówienia złożone w soboty, niedzielę i święta realizowane będą w następnym dniu roboczym.
Aby złożyć zamówienie należy zarejestrować się w Sklepie bądź wypełnić formularz z danymi potrzebnymi do realizacji zamówienia.
Złożone zamówienie przez Klienta potwierdzane jest przez Sklep drogą mailową z podaniem szczegółów dotyczących: zamówionych towarów, całkowitego kosztu zamówienia oraz uregulowania płatności za zamówienie.
Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności:

 • Przedpłata przelewem na konto firmy
 • Płatność poprzez serwis przelewy24.pl
 • Płatność poprzez serwis paypal.com

W przypadku wybrania płatności przelewem należy wpłacić podaną sumę na konto firmy ZAAN Zbigniew Niedzielski

Nazwa firmy: ZAAN Zbigniew Niedzielski
Adres: 43-450 Ustroń, ul. Urocza 57
PKO BP, numer rachunku PL72 1440 1185 0000 0000 0572 0017
W tytule przelewu podać numer zamówienia, który podany jest w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

 • w przypadku płatności poprzez dostępny na stronie serwis przelewy24.pl lub paypal.com – po potwierdzeniu płatności odpowiednio przez system płatności przelewy24.pl lub paypal.com.
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – po stwierdzeniu środków na koncie bankowym.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku zamówionego artykułu w magazynie Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia. Klient może wyrazić chęć realizacji zamówienia przez Sklep w terminie późniejszym potrzebnym np. do sprowadzenia towaru bądź żądać zwrotu pieniędzy.
Zamówione towary dostępne na magazynie są pakowane i wysyłane najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty. Klient otrzymuje e-mailem informację o szczegółach wysyłki. W wyjątkowych przypadkach zamówienie może być wysłane z kilkudniowym opóźnieniem. Informacja o najbliższym terminie wysyłki podana będzie zawsze na stornie sklepu.
W przypadku, gdy zamówienie budzi wątpliwości (np. niekompletne dane, nieprawidłowe dane Klienta) Sklep skontaktuje się telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia i poprawienia/uzupełnienia danych. Jeżeli w przeciągu 3 dni roboczych nie uda się uzyskać potwierdzenia, zamówienie zostanie anulowane i pieniądze zostaną zwrócone na konto Klienta, z którego zostały przesłane.
Jeżeli w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „przedpłata przelewem” na konto Sklepu w przeciągu kolejnych 3 dni roboczych nie wpłynie wpłata za zamówienie to zamówienie to jest anulowane.
Całkowity czas realizacji zamówienia to: czas potrzebny na przygotowanie towaru do wysyłki + czas dostarczenia towaru do klienta.
Ceny towarów w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT . Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia.
Zakupione towary są dostarczane wraz z wymaganym dowodem zakupu, tj. paragon lub faktura VAT (na życzenie) pod wskazany przez Klienta adres dostawy.
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Dostawa realizowana jest na koszt kupującego. Koszt dostawy zostanie naliczony w zależności od masy paczki, formy dostawy i formy płatności, a informacja o jego wysokości jest podana w chwili składania zamówienia.
Przy zakupie brutto powyżej 200 zł koszt przesyłki pokrywa firma ZAAN Zbigniew Niedzielski (Towar wysyłany zostanie firmą kurierską DPD).
Towary wysyłamy tylko na terenie Polski.

II. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Po złożeniu zamówienia jest możliwość jego anulowania, jednakże nie później niż po przyjęciu zamówienia do realizacji. O fakcie przyjęcia zamówienia do realizacji Klient informowany jest drogą elektroniczną.
Anulować zamówienie można tylko poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@annzaan.com z podaniem numeru zamówienia i pełnych danych osobowych użytych do złożenia zamówienia.
Anulowanie zamówienia zostanie potwierdzone wiadomością e-mail do Klienta.
Nie ma możliwości anulowania zamówienia, które zostało przyjęte do realizacji.

III. GWARANCJA

Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte pełną gwarancją producenta.
Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (np. rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

IV. ODSTĄPIENIE OD ZAWARTEJ UMOWY

Zgodnie z „Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów…” Klient ma prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie i przesyłając je listem poleconym z dopiskiem „ZWROT” na adres firmy ZAAN Zbigniew Niedzielski, ul. Urocza 57, 43-450 Ustroń. Następnie w ciągu 14 dni od daty powyższego oświadczenia należy dostarczyć zwracany towar do siedziby firmy. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Równowartość zwróconego towaru Klient otrzyma w terminie do 14 dni (licząc od daty dostarczenia zwracanego towaru do siedziby firmy) przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
Zwracany towar powinien być dostarczony do siedziby Sklepu w stanie niezmienionym. Nie może nosić śladów użytkowania, musi być czysty, kompletny i zapakowany w oryginalne opakowanie. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu.
Do zwracanego towaru musi być dostarczony dowód zakupu oraz informacja o numerze konta bankowego, na który mają zostać odesłane pieniądze.
W przypadku zwrotu towaru, na który została wystawiona faktura VAT na firmę, zwrot może nastąpić tylko w porozumieniu ze Sklepem. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 506147081 w celu ustalenia szczegółów związanych z wystawieniem faktury korygującej.
Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient.

V. REKLAMACJA

Każdy towar zakupiony w naszym sklepie objęty jest gwarancją i podlega reklamacji.
Jeżeli w dostarczonym towarze Klient znajdzie wady fizyczne prosimy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem telefonicznie (tel. 506147081).  Reklamowany towar zostanie odebrany przez kuriera wysłanego przez Sklep w uzgodnionym terminie na koszt Sklepu.
Składana reklamacja powinna zawierać:

 • Pisemne zgłoszenie reklamacji wraz z opisem wady i datą zgłoszenia.
 • Adres zwrotny wraz z imieniem i nazwiskiem osoby składającej reklamację oraz nazwą firmy (jeżeli towar kupowany był na FV na firmę).
 • Kontaktowy numer telefonu oraz adres e-mail.
 • Dowód zakupu towaru.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego w momencie odbioru przesyłki. Protokół należy przesłać wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego produktu. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy i odesłany na koszt sklepu, a jeżeli to nie będzie możliwe (np. z powodu wycofania towaru z produkcji) sklep:

 • zaproponuje inny towar w cenie towaru wadliwego, lub
  zwróci równowartość zapłaconej ceny.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta, który obciążony zostanie kosztami przysłania i wysłania towaru.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru, który należy dostarczyć wraz z reklamowanym towarem.
Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wielkość, proporcje …) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu przez firmę ZAAN Zbigniew Niedzielski zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawienia oraz usunięcia.
Zbierane dane osobowe potrzebne są do wykonania prawidłowej realizacji zamówienia i w żadnym wypadku nie będą sprzedawane czy udostępniane osobom trzecim.
Baza danych, w której przechowywane są dane osobowe Klientów zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klient składając zamówienie w sklepie internetowym www.annzaan.com akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustaw: O świadczeniu usług drogą elektroniczną, O ochronie praw konsumentów i O ochronie danych osobowych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na tej stronie.